Moja zóna

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho, Družstevná 201, Poniky

Družstevná 201, 976 33 Poniky
35677848
2020951812
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A