Moja zóna

Základná škola Sama Cambela

Školská 14, 976 13 Slovenská Ľupča
35677856
2020985186
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,06 mil. €
77 142,1 %
2020/2019