Moja zóna

Základná umelecká škola Jána Cikkera

Štefánikovo nábrežie 6, 974 01 Banská Bystrica
35677864
2020957818
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,24 tis. €
N/A