Moja zóna

Základná škola s materskou školou Centrum I 32

Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom
35678127
2020948765
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
263 tis. €
97,1 %
2020/2019