Moja zóna

Detský domov

Cerovo 58, 962 52 Cerovo
35678453
Nemá
nezistený
01.01.1997
Ost.starostl.s pobytom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A