Moja zóna

Miestne kultúrne stredisko

Radzovce 507, 985 58 Radzovce
35678895
2020963945
Nemá
2 zamestnanci
19.08.1991
Čin.knižníc a archívov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A