Moja zóna

HYDROCONSULTING s r.o.

Bulharská 70, 821 04 Bratislava
35684348
2020339332
SK2020339332
3-4 zamestnanci
14.02.1996
Ost.inž.čin.,súv.porad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,37
0,66
1,71
44,3 %
42,1 tis. €
3 240,4 %
2020/2019
219 tis. €
90,9 %
2020/2019
0,37
1 207,5 %
2020/2019
208 tis. €
N/A

ZiskHYDROCONSULTING s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

TržbyHYDROCONSULTING s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

SkóringHYDROCONSULTING s r.o.


9,04
0,56
0,15
2,39

Zisk pred zdanenímHYDROCONSULTING s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

EBITDAHYDROCONSULTING s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

Koneční uživatelia výhod HYDROCONSULTING s r.o.


Štatutári HYDROCONSULTING s r.o.


Spoločníci HYDROCONSULTING s r.o.


Predmety podnikania HYDROCONSULTING s r.o.


Kataster HYDROCONSULTING s r.o.


Skrátené výkazy HYDROCONSULTING s r.o.