Moja zóna

IDN spol. s r.o.

Bzovícka 26, 851 07 Bratislava
35690755
2020355711
Nemá
nezistený
20.05.1996
Výroba ost.ho nábytku

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod IDN spol. s r.o.


Štatutári IDN spol. s r.o.


Spoločníci IDN spol. s r.o.


Predmety podnikania IDN spol. s r.o.


Kataster IDN spol. s r.o.


Skrátené výkazy IDN spol. s r.o.