Moja zóna

INREQ, s.r.o.

Na vŕšku 2, 811 01 Bratislava
35691891
2020309929
SK2020309929
1 zamestnanec
04.06.1996
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
-0,05
0,02
75,3 %
-9,17 tis. €
53,3 %
2020/2019
106 tis. €
10,4 %
2020/2019
-0,01
54,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE