Moja zóna

NOVECOM, spol. s r.o.

Blumentálska 3, 811 07 Bratislava
35693975
2020823794
Nemá
nezistený
01.07.1996
Veľk.s ost.dom.potreb.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod NOVECOM, spol. s r.o.


Štatutári NOVECOM, spol. s r.o.


Spoločníci NOVECOM, spol. s r.o.


Predmety podnikania NOVECOM, spol. s r.o.


Kataster NOVECOM, spol. s r.o.


Skrátené výkazy NOVECOM, spol. s r.o.