Moja zóna

I.V.I. Bratislava, spol. s r.o.

Kladnianska 45, 820 07 Bratislava
35696893
2020945289
Nemá
nezistený
16.08.1996
Maloobchod s nábytkom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod I.V.I. Bratislava, spol. s r.o.


Štatutári I.V.I. Bratislava, spol. s r.o.


Spoločníci I.V.I. Bratislava, spol. s r.o.


Predmety podnikania I.V.I. Bratislava, spol. s r.o.


Kataster I.V.I. Bratislava, spol. s r.o.


Skrátené výkazy I.V.I. Bratislava, spol. s r.o.