Moja zóna

DEZENTRAL International Management Consulting, spol. s r.o.

Hlavatého 10, 811 03 Bratislava
35698209
2020310787
Nemá
nezistený
12.09.1996
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DEZENTRAL International Management Consulting, spol. s r.o.


Štatutári DEZENTRAL International Management Consulting, spol. s r.o.


Spoločníci DEZENTRAL International Management Consulting, spol. s r.o.


Predmety podnikania DEZENTRAL International Management Consulting, spol. s r.o.


Kataster DEZENTRAL International Management Consulting, spol. s r.o.


Skrátené výkazy DEZENTRAL International Management Consulting, spol. s r.o.