Moja zóna

PROGRESS MEDICUS spoločnosť s ručením obmedzeným

Radničné nám. 4, 827 04 Bratislava
35698497
Nemá
18.09.1996

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PROGRESS MEDICUS spoločnosť s ručením obmedzeným


Štatutári PROGRESS MEDICUS spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločníci PROGRESS MEDICUS spoločnosť s ručením obmedzeným


Predmety podnikania PROGRESS MEDICUS spoločnosť s ručením obmedzeným


Kataster PROGRESS MEDICUS spoločnosť s ručením obmedzeným