Moja zóna

GARAGE 62 s. r. o.

Líščie údolie 107, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
35699825
2020220136
SK2020220136
1 zamestnanec
04.10.1996
Maloob.s telekom.prístr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,03
-0,03
85,03
2,3 %
-1,83 tis. €
72,5 %
2020/2019
4,62 tis. €
-74,6 %
2020/2019
-0,03
52 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskGARAGE 62 s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

TržbyGARAGE 62 s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringGARAGE 62 s. r. o.


10,24
0,98
0,13
60,51

Zisk pred zdanenímGARAGE 62 s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

EBITDAGARAGE 62 s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod GARAGE 62 s. r. o.


Štatutári GARAGE 62 s. r. o.


Spoločníci GARAGE 62 s. r. o.


Predmety podnikania GARAGE 62 s. r. o.


Kataster GARAGE 62 s. r. o.


Skrátené výkazy GARAGE 62 s. r. o.