Moja zóna

ZS SLOVAKIA AIR, s.r.o.

Záhradná 1, 841 07 Bratislava
35707038
2021010486
Nemá
nezistený
13.01.1997
Ost.zdravotná star.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ZS SLOVAKIA AIR, s.r.o.


Štatutári ZS SLOVAKIA AIR, s.r.o.


Spoločníci ZS SLOVAKIA AIR, s.r.o.


Predmety podnikania ZS SLOVAKIA AIR, s.r.o.


Kataster ZS SLOVAKIA AIR, s.r.o.


Skrátené výkazy ZS SLOVAKIA AIR, s.r.o.