Moja zóna

SLOV - CONTRAKT PS s.r.o.

Pod Urpínom 16, 974 01 Banská Bystrica
35715111
2021395728
Nemá
nezistený
08.04.1997
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
0,64
155,5 %
N/A
11,2 tis. €
N/A
N/A
N/A

Zisk


2014
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE