Moja zóna

CREATIVE, spol. s r.o.

Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
35715839
2020203493
SK2020203493
1 zamestnanec
23.04.1997
Ost.inž.čin.,súv.porad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,26
-2,43
0,38
89,4 %
-5,26 tis. €
-144 %
2020/2019
27,7 tis. €
-47,5 %
2020/2019
-0,26
-189,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE