Moja zóna

INTRAEROVIA s.r.o.

Križkova 9, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
35716053
2020266325
SK2020266325
nezistený
04.04.1997
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,4
3,27
0,54
87,8 %
19,1 tis. €
2 311,1 %
2020/2019
77,6 tis. €
173,2 %
2020/2019
0,4
2 146,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskINTRAEROVIA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

TržbyINTRAEROVIA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringINTRAEROVIA s.r.o.


n/a
0,12
0,08
1,79

Zisk pred zdanenímINTRAEROVIA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDAINTRAEROVIA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod INTRAEROVIA s.r.o.


Štatutári INTRAEROVIA s.r.o.


Spoločníci INTRAEROVIA s.r.o.


Predmety podnikania INTRAEROVIA s.r.o.


Kataster INTRAEROVIA s.r.o.


Skrátené výkazy INTRAEROVIA s.r.o.