Moja zóna

DOMPARK s.r.o.

Kolmá 4, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
35721995
2020210291
SK2020210291
10-19 zamestnancov
08.07.1997
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,03
-0,05
1,4
37 %
-2,75 tis. €
-130,1 %
2020/2019
250 tis. €
-27 %
2020/2019
-0,03
-152,3 %
2020/2019
25,8 tis. €
690,4 %
2020/2019
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE