Moja zóna

VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.

Roľnícka 116, 831 07 Bratislava
35726041
2020228705
SK2020228705
nezistený
04.09.1997
Realitné kancelárie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0
1,03
1,6 %
4,39 tis. €
62,7 %
2020/2019
N/A
0
61,7 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskVSC TUHOVSKÉ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €

TržbyVSC TUHOVSKÉ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

SkóringVSC TUHOVSKÉ, s.r.o.


n/a
0,98
n/a
10,85

Zisk pred zdanenímVSC TUHOVSKÉ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €

EBITDAVSC TUHOVSKÉ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

Koneční uživatelia výhod VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.


Štatutári VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.


Spoločníci VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.


Predmety podnikania VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.


Kataster VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.


Skrátené výkazy VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.