Moja zóna

MONTYCOM, s. r. o.

Pestovateľská 4, 821 04 Bratislava
35726393
2020242268
SK2020242268
nezistený
25.08.1997
Inštalácia priem.stroj.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
-0
1,15
12,9 %
-123 €
-104,4 %
2020/2019
N/A
-0
-104,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE