Moja zóna

,, I.L.S.spol.s.r.o."

Dúbravská cesta 3, 810 01 Bratislava
35729970
2021370351
Nemá
nezistený
22.10.1997
Spracovanie dát

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A