Moja zóna

MIN LI, spol. s r.o.

Budatínska 43, 851 05 Bratislava
35730528
2021365247
Nemá
nezistený
16.10.1997
Maloobchod s nábytkom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MIN LI, spol. s r.o.


Štatutári MIN LI, spol. s r.o.


Spoločníci MIN LI, spol. s r.o.


Predmety podnikania MIN LI, spol. s r.o.


Kataster MIN LI, spol. s r.o.


Skrátené výkazy MIN LI, spol. s r.o.