Moja zóna

SPORT HOCKEY, s.r.o.

Kladnianska 45, 821 05 Bratislava
35739461
2020242719
SK2020242719
2 zamestnanci
26.01.1998
Veľkoobchod s diel.voz.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,05
-0,12
0,02
61,6 %
-28,4 tis. €
78,7 %
2020/2019
170 tis. €
-17,6 %
2020/2019
-0,05
78,5 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSPORT HOCKEY, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

TržbySPORT HOCKEY, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €

SkóringSPORT HOCKEY, s.r.o.


35,85
0,38
0,11
7,34

Zisk pred zdanenímSPORT HOCKEY, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

EBITDASPORT HOCKEY, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

Koneční uživatelia výhod SPORT HOCKEY, s.r.o.


Štatutári SPORT HOCKEY, s.r.o.


Spoločníci SPORT HOCKEY, s.r.o.


Predmety podnikania SPORT HOCKEY, s.r.o.


Kataster SPORT HOCKEY, s.r.o.


Skrátené výkazy SPORT HOCKEY, s.r.o.