Moja zóna

Moravia IT spol. s r. o., v likvidácii

Karpatská 18, 811 05 Bratislava
35741911
2020270340
Nemá
nezistený
25.02.1998
Prekladateľské čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Moravia IT spol. s r. o., v likvidácii


Štatutári Moravia IT spol. s r. o., v likvidácii


Spoločníci Moravia IT spol. s r. o., v likvidácii


Predmety podnikania Moravia IT spol. s r. o., v likvidácii


Kataster Moravia IT spol. s r. o., v likvidácii


Skrátené výkazy Moravia IT spol. s r. o., v likvidácii