Moja zóna

INSO consulting s.r.o.

Poľná 4, 903 01 Senec
35742518
2020270494
SK2020270494
nezistený
12.03.1998
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
-0,07
0,01
129,3 %
3,77 tis. €
-30,8 %
2020/2019
50,7 tis. €
-22,4 %
2020/2019
0,02
-20,2 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskINSO consulting s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

TržbyINSO consulting s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringINSO consulting s.r.o.


-8,54
-0,29
0,11
0,44

Zisk pred zdanenímINSO consulting s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

EBITDAINSO consulting s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod INSO consulting s.r.o.


Štatutári INSO consulting s.r.o.


Spoločníci INSO consulting s.r.o.


Predmety podnikania INSO consulting s.r.o.


Kataster INSO consulting s.r.o.


Skrátené výkazy INSO consulting s.r.o.