Moja zóna

PERGAM s.r.o.

Hlaváčiková 3177/39, 841 05 Bratislava
35742933
2020270428
SK2020270428
nezistený
20.03.1998
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
-0
0,1 %
-169 €
-105,2 %
2020/2019
89 €
-99,4 %
2020/2019
-0
-105,2 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskPERGAM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

TržbyPERGAM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringPERGAM s.r.o.


13,88
1
3,42
n/a

Zisk pred zdanenímPERGAM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

EBITDAPERGAM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod PERGAM s.r.o.


Štatutári PERGAM s.r.o.


Spoločníci PERGAM s.r.o.


Predmety podnikania PERGAM s.r.o.


Kataster PERGAM s.r.o.


Skrátené výkazy PERGAM s.r.o.