Moja zóna

PEKOMA, spol. s r.o.

Jasovská 31, 851 07 Bratislava
35744430
2021392956
SK2021392956
2 zamestnanci
25.03.1998
Ost.účelové stravovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,75
-0,87
1,94
13,8 %
-6,85 tis. €
-373,3 %
2020/2019
116 tis. €
-24 %
2020/2019
-0,75
-424,6 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskPEKOMA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

TržbyPEKOMA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
160 tis. €
150 tis. €
140 tis. €
130 tis. €
120 tis. €
110 tis. €

SkóringPEKOMA, spol. s r.o.


1,18
0,86
n/a
16,2

Zisk pred zdanenímPEKOMA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDAPEKOMA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod PEKOMA, spol. s r.o.


Štatutári PEKOMA, spol. s r.o.


Spoločníci PEKOMA, spol. s r.o.


Predmety podnikania PEKOMA, spol. s r.o.


Kataster PEKOMA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy PEKOMA, spol. s r.o.