Moja zóna

PANNU, spol. s r.o.

Kominárska 6, 831 04 Bratislava
35746505
2021397774
Nemá
nezistený
25.05.1998
Maloobchod s nábytkom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PANNU, spol. s r.o.


Štatutári PANNU, spol. s r.o.


Spoločníci PANNU, spol. s r.o.


Predmety podnikania PANNU, spol. s r.o.


Kataster PANNU, spol. s r.o.


Skrátené výkazy PANNU, spol. s r.o.