Moja zóna

LEON Productions, spol. s r.o.

Jadranská 41/2341, 841 01 Bratislava
35749041
2020220367
SK2020220367
nezistený
02.07.1998
Tvorba filmov,videa

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,09
0,16
1,06
45,1 %
31,3 tis. €
142,6 %
2020/2019
433 tis. €
-1,5 %
2020/2019
0,09
164 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskLEON Productions, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

TržbyLEON Productions, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
480 tis. €
460 tis. €
440 tis. €
420 tis. €

SkóringLEON Productions, spol. s r.o.


n/a
0,55
0
1,86

Zisk pred zdanenímLEON Productions, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €

EBITDALEON Productions, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €

Koneční uživatelia výhod LEON Productions, spol. s r.o.


Štatutári LEON Productions, spol. s r.o.


Spoločníci LEON Productions, spol. s r.o.


Predmety podnikania LEON Productions, spol. s r.o.


Kataster LEON Productions, spol. s r.o.


Skrátené výkazy LEON Productions, spol. s r.o.