Moja zóna

ODEMAT, s.r.o.

Lichnerova 44, 903 01 Senec
35757469
2020201293
SK2020201293
25-49 zamestnancov
07.12.1998
Veľkoobch.s odevmi,obuv.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,03
2,12
29,7 %
46,3 tis. €
-29,1 %
2020/2019
1,68 mil. €
-29,1 %
2020/2019
0,02
-30 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskODEMAT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

TržbyODEMAT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €

SkóringODEMAT, s.r.o.


273,14
0,7
0,2
10,96

Zisk pred zdanenímODEMAT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

EBITDAODEMAT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

Koneční uživatelia výhod ODEMAT, s.r.o.


Štatutári ODEMAT, s.r.o.


Spoločníci ODEMAT, s.r.o.


Predmety podnikania ODEMAT, s.r.o.


Kataster ODEMAT, s.r.o.


Skrátené výkazy ODEMAT, s.r.o.