Moja zóna

LI BO, spol. s r.o.

Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava
35759046
2021464192
Nemá
nezistený
14.01.1999
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod LI BO, spol. s r.o.


Štatutári LI BO, spol. s r.o.


Spoločníci LI BO, spol. s r.o.


Predmety podnikania LI BO, spol. s r.o.


Kataster LI BO, spol. s r.o.


Skrátené výkazy LI BO, spol. s r.o.