Moja zóna

RIMI-SK, s.r.o.

Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava
35763329
2020232874
SK2020232874
nezistený
26.02.1999
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,06
-0,13
1,18
52,6 %
-1,45 tis. €
25,8 %
2020/2019
136 tis. €
-4,6 %
2020/2019
-0,06
33,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskRIMI-SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

TržbyRIMI-SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
170 tis. €
160 tis. €
150 tis. €
140 tis. €
130 tis. €

SkóringRIMI-SK, s.r.o.


1,74
0,47
0,02
1,56

Zisk pred zdanenímRIMI-SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

EBITDARIMI-SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod RIMI-SK, s.r.o.


Štatutári RIMI-SK, s.r.o.


Spoločníci RIMI-SK, s.r.o.


Predmety podnikania RIMI-SK, s.r.o.


Kataster RIMI-SK, s.r.o.


Skrátené výkazy RIMI-SK, s.r.o.