Moja zóna

ROKOstav s.r.o.

Mlynské Nivy 70, 821 09 Bratislava
35767855
2020244127
SK2020244127
nezistený
16.06.1999
Ost.stavebná inštalácia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
-0,01
21
6,6 %
-798 €
-178,4 %
2020/2019
94,2 tis. €
6,5 %
2020/2019
-0,01
-178,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE