Moja zóna

SUCIF, spol. s r.o.

Bratislavská 118, 902 01 Pezinok
35768096
2020204351
SK2020204351
1 zamestnanec
22.06.1999
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
-0,03
1,7
61,1 %
-2,94 tis. €
90,6 %
2020/2019
439 tis. €
-22,8 %
2020/2019
-0,01
90,8 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSUCIF, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

TržbySUCIF, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €

SkóringSUCIF, spol. s r.o.


13,91
0,39
-0,02
1,65

Zisk pred zdanenímSUCIF, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

EBITDASUCIF, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Koneční uživatelia výhod SUCIF, spol. s r.o.


Štatutári SUCIF, spol. s r.o.


Spoločníci SUCIF, spol. s r.o.


Predmety podnikania SUCIF, spol. s r.o.


Kataster SUCIF, spol. s r.o.


Skrátené výkazy SUCIF, spol. s r.o.