Moja zóna

KONTUR-SL, s.r.o.

Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
35769343
2021484850
Nemá
nezistený
12.07.1999
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A