Moja zóna

Rock Produktion Bratislava, s.r.o.

Jakubovo nám. 12, 811 09 Bratislava
35776242
2020276258
SK2020276258
1 zamestnanec
25.10.1999
Podpor.scénické čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,58
-0,61
19,82
5,3 %
-22,7 tis. €
-654,5 %
2020/2019
11,1 tis. €
-68,6 %
2020/2019
-0,58
-1 266 %
2020/2019
6,12 tis. €
-58,3 %
2020/2019
N/A

ZiskRock Produktion Bratislava, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

TržbyRock Produktion Bratislava, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringRock Produktion Bratislava, s.r.o.


5,6
0,95
n/a
21,65

Zisk pred zdanenímRock Produktion Bratislava, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

EBITDARock Produktion Bratislava, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod Rock Produktion Bratislava, s.r.o.


Štatutári Rock Produktion Bratislava, s.r.o.


Spoločníci Rock Produktion Bratislava, s.r.o.


Predmety podnikania Rock Produktion Bratislava, s.r.o.


Kataster Rock Produktion Bratislava, s.r.o.


Skrátené výkazy Rock Produktion Bratislava, s.r.o.