Moja zóna

LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Jilemnického 1, 075 01 Trebišov
00035777
2020749654
Nemá
150-199 zamestnancov
01.01.1978
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,46 mil. €
-33,9 %
2020/2019