Moja zóna

FIPOREAL, s.r.o.

Nezvalova 51, 821 06 Bratislava
35790911
2020207629
SK2020207629
1 zamestnanec
26.06.2000
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
-0,13
1,28
104,7 %
14,2 tis. €
232,1 %
2020/2019
18,1 mil. €
74,1 %
2020/2019
0,01
1 321,8 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskFIPOREAL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

TržbyFIPOREAL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €

SkóringFIPOREAL, s.r.o.


-7,17
-0,05
0,07
133,46

Zisk pred zdanenímFIPOREAL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDAFIPOREAL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €

Koneční uživatelia výhod FIPOREAL, s.r.o.


Štatutári FIPOREAL, s.r.o.


Spoločníci FIPOREAL, s.r.o.


Predmety podnikania FIPOREAL, s.r.o.


Kataster FIPOREAL, s.r.o.


Skrátené výkazy FIPOREAL, s.r.o.