Moja zóna

SPARAXIS, s. r. o.

Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky
35794054
2020207706
Nemá
nezistený
11.08.2000
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SPARAXIS, s. r. o.


Štatutári SPARAXIS, s. r. o.


Spoločníci SPARAXIS, s. r. o.


Predmety podnikania SPARAXIS, s. r. o.


Kataster SPARAXIS, s. r. o.


Skrátené výkazy SPARAXIS, s. r. o.