Moja zóna

sk Hestia, spol. s r.o.

Jakabova 70, 821 04 Bratislava
35794275
2020245502
Nemá
nezistený
21.08.2000
Veľkoobchod s porcelánom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A