Moja zóna

CEDRUS SK s.r.o.

Budínska 626/27, 029 51 Lokca
35798246
2021521733
Nemá
1 zamestnanec
25.10.2000
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,11
0,13
6,89
10,5 %
509 €
-85,4 %
2020/2019
3,47 tis. €
-62,9 %
2020/2019
0,11
-86 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskCEDRUS SK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

TržbyCEDRUS SK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

SkóringCEDRUS SK s.r.o.


0,6
0,9
0,48
10,94

Zisk pred zdanenímCEDRUS SK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

EBITDACEDRUS SK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

Koneční uživatelia výhod CEDRUS SK s.r.o.


Štatutári CEDRUS SK s.r.o.


Spoločníci CEDRUS SK s.r.o.


Predmety podnikania CEDRUS SK s.r.o.


Kataster CEDRUS SK s.r.o.


Skrátené výkazy CEDRUS SK s.r.o.