Moja zóna

H&B Slovakia s.r.o.

Ovsištské nám. 1, 851 04 Bratislava
35798319
2020204934
SK2020204934
10-19 zamestnancov
26.10.2000
Mal.so žel.tov,farb,skl.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,08
0,09
1,11
8,2 %
116 tis. €
-12,5 %
2020/2019
1,3 mil. €
-22,2 %
2020/2019
0,08
-17,8 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskH&B Slovakia s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €

TržbyH&B Slovakia s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €

SkóringH&B Slovakia s.r.o.


39,42
0,92
0,17
20,65

Zisk pred zdanenímH&B Slovakia s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €

EBITDAH&B Slovakia s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €

Koneční uživatelia výhod H&B Slovakia s.r.o.


Štatutári H&B Slovakia s.r.o.


Spoločníci H&B Slovakia s.r.o.


Predmety podnikania H&B Slovakia s.r.o.


Kataster H&B Slovakia s.r.o.


Skrátené výkazy H&B Slovakia s.r.o.