Moja zóna

HANZLÍK, s.r.o.

Belopotockého 1, 811 05 Bratislava
35800917
2020281021
Nemá
nezistený
29.11.2000
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod HANZLÍK, s.r.o.


Štatutári HANZLÍK, s.r.o.


Spoločníci HANZLÍK, s.r.o.


Predmety podnikania HANZLÍK, s.r.o.


Kataster HANZLÍK, s.r.o.


Skrátené výkazy HANZLÍK, s.r.o.