Moja zóna

AXYS, s.r.o.

Haburská 16, 821 01 Bratislava
35801247
2021545614
Nemá
nezistený
30.11.2000
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AXYS, s.r.o.


Štatutári AXYS, s.r.o.


Spoločníci AXYS, s.r.o.


Predmety podnikania AXYS, s.r.o.


Kataster AXYS, s.r.o.


Skrátené výkazy AXYS, s.r.o.