Moja zóna

pro4CE s. r. o.

Gajova 4, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
35804831
2021561652
SK2021561652
1 zamestnanec
22.01.2001
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
0,06
1,06
49,7 %
4,46 tis. €
933,8 %
2020/2019
311 tis. €
-3 %
2020/2019
0,03
787,7 %
2020/2019
79,2 tis. €
-72 %
2020/2019
N/A

Ziskpro4CE s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Tržbypro4CE s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €

Skóringpro4CE s. r. o.


1,88
0,5
0,04
1,8

Zisk pred zdanenímpro4CE s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

EBITDApro4CE s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €

Koneční uživatelia výhod pro4CE s. r. o.


Štatutári pro4CE s. r. o.


Spoločníci pro4CE s. r. o.


Predmety podnikania pro4CE s. r. o.


Kataster pro4CE s. r. o.


Skrátené výkazy pro4CE s. r. o.