Moja zóna

ZLATO - KOV, spol. s r.o.

Velehradská 35, 821 08 Bratislava
35811765
2021580022
Nemá
nezistený
15.05.2001
Maloobchod s počítačmi

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ZLATO - KOV, spol. s r.o.


Štatutári ZLATO - KOV, spol. s r.o.


Spoločníci ZLATO - KOV, spol. s r.o.


Predmety podnikania ZLATO - KOV, spol. s r.o.


Kataster ZLATO - KOV, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ZLATO - KOV, spol. s r.o.