Moja zóna

ICC Chemical Slovakia s. r. o. v likvidácii

Miletičova 1, 821 08 Bratislava
35814624
2020259813
Nemá
nezistený
18.06.2001
Sprostr.obch.s palivami

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
71 €
114,8 %
2018/2017
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskICC Chemical Slovakia s. r. o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
200 €
0 €
-200 €
-400 €
-600 €

TržbyICC Chemical Slovakia s. r. o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018

Zisk pred zdanenímICC Chemical Slovakia s. r. o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
300 €
250 €
200 €
150 €
100 €
50 €

EBITDAICC Chemical Slovakia s. r. o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
400 €
300 €
200 €
100 €
0 €

Koneční uživatelia výhod ICC Chemical Slovakia s. r. o. v likvidácii


Štatutári ICC Chemical Slovakia s. r. o. v likvidácii


Spoločníci ICC Chemical Slovakia s. r. o. v likvidácii


Predmety podnikania ICC Chemical Slovakia s. r. o. v likvidácii


Kataster ICC Chemical Slovakia s. r. o. v likvidácii


Skrátené výkazy ICC Chemical Slovakia s. r. o. v likvidácii