Moja zóna

Falkenstein Slovakia s.r.o.

Chrasťová 31, 831 01 Bratislava
35820047
2021590945
Nemá
nezistený
14.09.2001
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Falkenstein Slovakia s.r.o.


Štatutári Falkenstein Slovakia s.r.o.


Spoločníci Falkenstein Slovakia s.r.o.


Predmety podnikania Falkenstein Slovakia s.r.o.


Kataster Falkenstein Slovakia s.r.o.


Skrátené výkazy Falkenstein Slovakia s.r.o.