Moja zóna

R & R Investment s.r.o.

Železničiarska 4, 811 04 Bratislava
35821426
2021595697
Nemá
nezistený
03.10.2001
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,23
-0,23
243,33
0,3 %
-480 €
41,2 %
2015/2014
N/A
-0,23
-275 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
440 tis. €
430 tis. €
420 tis. €
410 tis. €
400 tis. €
390 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE